SAM: Thông báo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 25 Tháng Tám 2021 12:11:00

SAM: Thông báo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần SAM Holdings thông báo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  121840_h-hinh-tai-chinh.pdf
  121843_ieu-doanh-nghiep.pdf