HSL: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 23 Tháng Tám 2021 10:43:00

HSL: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
  112417_ao-cham-dut-VPDD.pdf