NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 20 Tháng Tám 2021 16:14:00

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2021

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  43227_-va-KHKD-Q3.2021.pdf