RIC xin ý kiến cho công ty tại Cayman tăng sở hữu mà không phải chào mua công khai

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 20 Tháng Tám 2021 11:03:00

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã chứng khoán RIC - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 9/9 bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Thứ nhất, xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn 5 sao với tổng diện tích là 14.695 m2 tại lô đất số 23 thuộc khu Biệt thự, khách sạn Hoàng Gia phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long gồm 33 tầng, 2 tầng hầm, tầng áp mái và mái. Tổng số phòng ước tính là 663 phòng.

Thứ hai, triển khai thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất phía Tây tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long với diện tích là 6,7 ha. Dự án dự kiến xây dựng khu khách sạn, dịch vụ 5 sao đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông cho phép Công ty TNHH Đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu RIC.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp, công ty mẹ của RIC đã thành lập thêm công ty con tại Cayman là Công ty TNHH Đầu tư Khải Việt và đã chuyển quyền sở hữu 52,49% cổ phiếu RIC cho Công ty TNHH Đầu tư Khải Việt. Hiện tại, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp đang hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cho công ty con tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý II/2021, RIC ghi nhận doanh thu đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế âm 18,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 21,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp âm 5,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 11,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 57,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1,16 tỷ đồng lên 3,15 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,87 tỷ đồng lên 9,15 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh lỗ trong quý II/2021 do một phần kinh doanh dưới giá vốn và đặc biệt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, RIC ghi nhận doanh thu tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 54.849,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 45,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 54,3 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối tháng 6/2021 đã tăng từ âm 309,8 tỷ đồng lên âm 354,9 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 10,4 triệu USD, tương ứng 238,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 505.000 USD, tương ứng 11,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với việc lỗ, doanh nghiệp còn rất xa kế hoạch lãi.

Bên cạnh lợi nhuận tiếp tục lỗ, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng là âm 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 30,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 3,49 tỷ đồng, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính, chủ yếu là đi vay.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8, cổ phiếu RIC tăng 1.400 đồng lên 21.400 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc