CKG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 17:33:00

CKG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60524_An20nC483m202021.pdf