ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ và thông qua BCKQKD quý 1/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 17:31:00

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ và thông qua BCKQKD quý 1/2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ và thông qua BCKQKD quý 1/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53955_nh-ky-Quy-1-2021.pdf