RIC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 13:31:00

RIC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC

Ngày 13/8/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã chứng khoán: RIC). Theo đó, lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 của RIC là -45,07 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là -354,9 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC soát xét bán niên năm 2021 Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC. SGDCK TP.HCM sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu RIC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty.