HPX: Quyết định về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 09:58:00

HPX: Quyết định về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát công bố Quyết định về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 100944_-co-tuc-nam-2020.pdf