HPX: Quyết định của HĐQT về việc phát hành cam kết cho Ngân hàng về trách nhiệm với các Công ty liên quan đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 10:01:00

HPX: Quyết định của HĐQT về việc phát hành cam kết cho Ngân hàng về trách nhiệm với các Công ty liên quan đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát công bố Quyết định của HĐQT về việc phát hành cam kết cho Ngân hàng về trách nhiệm với các Công ty liên quan đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính như sau:


Tài liệu đính kèm
 100938_et-cho-Ngan-hang.pdf