Kế hoạch phát hành 6,5% vốn của Vietcombank có thể bị lùi do dịch?

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 09:03:00

SSI Research hạ dự báo lợi nhuận năm 2021 của Vietcombank.

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research có báo cáo cập nhật về Vietcombank (HoSE: VCB), đề cập ngân hàng có kế hoạch chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm 2020 và 27,6% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019, thực hiện trong nửa cuối năm. Kế hoạch đã được trình lên Chính phủ và ngân hàng đang chờ phê duyệt. Kế hoạch phát hành 6,5% vốn điều lệ có thể bị lùi lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đầu năm, Vietcombank được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng, thông qua 2 cấu phần. Thứ nhất, ngân hàng sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 27% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại, sau khi chia cổ tức 2019 (tỷ lệ 8% bằng tiền mặt). Thời gian thực hiện trong năm 2021. 

Phần thứ hai, ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, tương đương phát hành hơn 307 triệu cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư. Giá phát hành không thấp hơn định giá của tổ chức định giá và bình quân số học giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HoSE, liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022 nêu chưa hoàn thành. 

Về hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nâng mức trần tăng trưởng tín dụng cho Vietcombank từ 10,5% lên 12,5%. SSI Research cho rằng sẽ có nhiều đợt tăng trần tín dụng của NHNN trong nửa cuối năm 2021. Do đó, bộ phận phân tích duy trì giả định tăng trưởng tín dụng ở mức 13,8% so với cùng kỳ trong năm 2021.

Từ ngày 15/7 đến hết năm 2021, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai các gói cho vay lãi suất ưu đãi đối với các khoản vay của các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với mức giảm lãi suất lên đến 1%/ năm. Ngân hàng ước tính mất đi thu nhập lãi trong nửa cuối năm 2021 khoảng 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi suất cho vay thấp hơn sẽ được áp dụng cho các khoản vay mới. Tổng mức thiệt hại thu nhập lãi thuần ước tính trong 6 tháng cuối năm là 4.000 tỷ đồng, tương đương 9,3% so với mức dự báo ban đầu cho năm nay. 

SSI Research cũng điều chỉnh giả định biên lãi thuần (NIM) ở mức 2,91% do chi phí vốn cải thiện, giảm trong 6 tháng đầu năm 2021. Tăng trưởng NII ước tính là 10,1% so với cùng kỳ trong năm 2021.

rtutng-png-1629165499-1195-1629165675.pn

Thu nhập phí thuần dự báo tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021, nhờ vào bancassurance, digibank và dịch vụ thẻ, trong khi thu từ nợ xấu đã xóa ước tính đạt 3 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. SSI Research cũng ước tính chi phí hoạt động giảm trong nửa cuối năm 2021, do chi phí quản lý giảm vì đã được ghi nhận trước trong nửa đầu năm.

Nhìn chung, hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) điều chỉnh cho năm 2021 ở mức 34%, cao hơn mức 32,7% trong năm 2020, tuy nhiên cải thiện so với mức 35,3% trong 6 tháng đầu năm 2021. SSI Research dự báo chi phí dự phòng ở mức 10.000 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, CTCK giảm 8% ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Vietcombank xuống còn 26.400 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. 

Trâm Anh