DLG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Tám 2021 18:53:00

DLG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:


Tài liệu đính kèm
 71440_ho-tong-giam-doc.pdf