PAN: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Tám 2021 15:49:00

PAN: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 35954_m-toan-BCTC-2021.pdf