HCD: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án mới

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Tám 2021 14:35:00

HCD: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án mới như sau:


Tài liệu đính kèm
 23934_dau-tu-du-an-moi.pdf