VCA: Xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 13 Tháng Tám 2021 19:05:00

VCA: Xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 72951_oat-xet-nam-2021.pdf