SSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào báo cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 13 Tháng Tám 2021 18:21:00

SSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào báo cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào báo cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
 64045_g-ky-cuoi-cung-5.pdf