DPM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Tám 2021 18:41:00

DPM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
  64452_gdcp-co-dong-lon.pdf