HAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Tám 2021 17:53:00

HAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 61004_ay-YK-CD-bang-VB.pdf