CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 8 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 19:57:00

CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 8 năm 2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 8 năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 80952_ng-le-dot-8.2021.pdf