VNL: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 18:21:00

VNL: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt

Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:


Tài liệu đính kèm
  62440_Dau-tu-Toan-Viet.pdf