PSH: Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:53:00

PSH: Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 60453_ng-le_compressed.pdf