AAA: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành và quyền nhận cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:26:00

AAA: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành và quyền nhận cổ tức

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành và quyền nhận cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 54737_co-tuc-bang-tien.pdf