CTG: Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 6 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:22:00

CTG: Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 6 năm 2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 6 năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53033_-KQPH-TPRL-dot-6.pdf