CTG: Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:18:00

CTG: Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 năm 2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 4 năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52447_-KQPH-TPRL-dot-4.pdf