CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 5 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 09 Tháng Tám 2021 16:52:00

CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 5 năm 2021

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 5 năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45628_-KQPH-TPRL-dot-5.pdf