BBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Tám 2021 16:43:00

BBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBC của CTCP Bibica như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP BiBiCa, số 443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/09/2021. Người sở hữu khi đến xuất trình CMND, hoặc các tài liệu chứng minh khác, và ký xác nhận sau khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.