HQC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lê Văn Lợi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 05 Tháng Tám 2021 17:22:00

HQC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lê Văn Lợi

Lê Văn Lợi Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau:


Tài liệu đính kèm
 54001_-Le-Van-Loi-28.7.pdf