DLG: Quyết định của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 05 Tháng Tám 2021 12:17:00

DLG: Quyết định của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Quyết định của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 122945_em20vu20TV20HDQT.pdf