HUB: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 05 Tháng Tám 2021 11:51:00

HUB: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

 Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 20210 như sau:


Tài liệu đính kèm
 115946_NHH-PwC-Viet-Nam.pdf