LDG muốn thoái vốn Đại Thịnh Phát với giá trị 150 tỷ đồng

Vietnamdaily | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 03 Tháng Tám 2021 11:11:00

CTCP Đầu tư LDG (LDG) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Phát.

Theo đó, LDG dự kiến chuyển nhượng gần 15 triệu cổ phần của Đại Thịnh Phát, tương đương 99,95% vốn điều lệ của đơn vị này. Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cp.

Theo tìm hiểu, Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2020 là hơn 285 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2020 là hơn 874 tỷ đồng, lợi nhuận đem về hơn 1 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới đây, ban lãnh đạo LDG đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 và 2 năm 2021.

Theo đó, LDG dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 trong quý 3-4/2021, 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 sẽ được phát hành vào quý 4/2021 – quý 1/2022.

Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp. Kỳ hạn của lô trái phiếu cả 2 đợt đều là 24 tháng, lãi suất 12%.năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của LDG lần lượt đạt 127 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng, tương đương giảm 72% và giảm gần 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, ban lãnh đạo LDG kỳ vọng doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 13% về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận ước đạt gấp 23 lần so với thực hiện năm trước.

Sau 2 quý đầu năm, kết quả mà LDG đạt được còn cách quá xa so với kỳ vọng của ban lãnh đạo công ty. Kế hoạch về doanh thu mới chỉ hoàn thành 8% và kế hoạch về lợi nhuận hoàn thành chưa đến 1%.

Anh Nhi