Sau khi nhận cổ tức, ENEOS Corporation muốn nâng sở hữu tại Petrolimex lên 13,5%

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 03 Tháng Tám 2021 09:46:00

Tập đoàn năng lượng của Nhật Bản muốn mua 8 triệu cổ phiếu PLX, qua đó nâng sở hữu trực tiếp lên gần 5,5%.

Eneos Corporation thông báo đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX), dự kiến nâng sở hữu từ 4,87% lên 5,49% vốn điều lệ, tương đương 71 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 3/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện nay, Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, công ty con của tập đoàn Nhật Bản cũng đang sở hữu 103,5 triệu cổ phiếu PLX, tương đương 8% vốn điều lệ tại Petrolimex. Như vậy, nếu giao dịch thành công, ENEOS Corporation cùng công ty con sẽ sở hữu 174,5 triệu đơn vị, tương đương gần 13,5% vốn. 

Trước đó, trong tháng 6, tập đoàn Nhật đã mua 25 triệu cổ phiếu PLX, nâng sở hữu từ 2,94% lên 4,87% vốn. Thời điểm giao dịch cùng lúc Petrolimex bán ra 25 triệu cổ phiếu quỹ. Tập đoàn này trở thành cổ đông từ tháng 9 năm trước sau khi mua vào 13 triệu cổ phiếu quỹ. Sau đó, ENEOS Corporation mua tiếp 25 triệu cổ phiếu quỹ PLX từ ngày 1/3 đến 18/3 vừa qua để nâng sở hữu lên 38 triệu đơn vị, tương đương 2,94%.

Kết phiên 2/8, cổ phiếu PLX có giá 51.500 đồng/cp, tăng 17% trong vòng một năm qua và tăng 59% từ đáy cuối tháng 3 năm trước. 

Diễn biến cổ phiếu PLX hơn một năm qua. Ảnh: TradingView.

Diễn biến cổ phiếu PLX hơn một năm qua. Ảnh: TradingView.

Nửa đầu năm, Petrolimex lãi trước thuế 2.741 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.068 tỷ đồng, cải thiện lớn so với con số của nửa đầu năm 2020, thực hiện 82% kế hoạch năm. 

Tại 30/6, tổng tài sản ở mức 68.380 tỷ đồng, cao hơn 12% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 65%, chủ yếu là hàng tồn gần 12.448 tỷ đồng, tăng 32% và tiền, tiền gửi hơn 18.160 tỷ đồng, giảm 6%. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 15.133 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính. Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng gần 11% lên 40.936 tỷ đồng sau 6 tháng, chiếm 60% tổng nguồn vốn.

Petrolimex có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.960 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 1.605 tỷ đồng và thặng dư vốn 7.285 tỷ đồng. 

Vừa qua, tập đoàn đã thanh toán cổ tức 2020 tỷ lệ 12% bằng tiền cho cổ đông vào ngày 6/7. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính đã chi ra khoảng 1.467 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020.

Thu Hằng