PLX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ ENEOS Corporation

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tám 2021 16:13:00

PLX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ ENEOS Corporation

ENEOS Corporation thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  43636_neos-Corporation.pdf