LDG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại ĐTP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tám 2021 15:23:00

LDG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại ĐTP

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại ĐTP như sau:


Tài liệu đính kèm
 34013_a20LDG20tai20DTP.pdf