HPX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tám 2021 15:10:00

HPX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

32502_01-RiengHop-nhat.pdf

BCTC quý 2/2021 (riêng lẻ)

BCTC quý 2/2021 (hợp nhất)