KBC: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan là cổ đông lớn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tám 2021 15:12:00

KBC: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan là cổ đông lớn Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
  32439_-ngay-29.07.2021.pdf