CKG: Quyết định của HĐQT về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH CIC Đất mới

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 20:15:00

CKG: Quyết định của HĐQT về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH CIC Đất mới

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công bố Quyết định của HĐQT về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH CIC Đất mới như sau:


Tài liệu đính kèm
 83140_1BAA4T20ME1BB9AI.pdf