HQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 12:48:00

HQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

10421_chinh-Quy-2.2021.pdf

BCTC quý 2/2021