HQC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 12:46:00

HQC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

 Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 125031_ang-dau-nam-2021.pdf