SCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 10:57:00

SCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín báo cáo  tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 110417_TCT-6-thang-2021.pdf