VNL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 09:15:00

VNL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

 Công ty Cổ phần Logistics Vinalink công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 93616_C-THQTCT-6T-2021.pdf