AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holding

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 17:39:00

AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holding

CTCP Tập đoàn An Phát Holding báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
  55935_D-Lien-quan--APH.pdf