HRC: Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ tại công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 17:35:00

HRC: Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ tại công ty

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình công bố Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ tại công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 53911_-cong-tac-can-bo.pdf