Đạm Phú Mỹ lãi quý II hơn gấp đôi nhờ giá phân tăng và điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 17:14:00

Đạm Phú Mỹ lãi 684 tỷ đồng quý II, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Đạm Phú Mỹ (HoSE: DPM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu 2.931 tỷ đồng, tăng 34% cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 941 tỷ đồng, tăng 65%. Biên lãi gộp tăng từ 26,1% lên 32%.

Doanh thu tài chính giảm 33%, chi phí tài chính giảm 14%, chi phí quản lý giảm 20%. Riêng chi phí bán hàng tăng 20% lên 162 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phát sinh khoản lợi nhuận khác 99,5 tỷ đồng, đột biến so với con số 3,7 tỷ cùng kỳ năm trước. Riêng khoản tiền bồi thường của PVI cho kho Vũng Án và gián đoạn kinh doanh là 94 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước không có khoản này.

Theo đó, Đạm Phú Mỹ báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 684 tỷ đồng, tăng 126% cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu tăng 26% lên 4.876 tỷ đồng; lãi ròng 855 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thực hiện vượt 139% kế hoạch lợi nhuận năm.

dpm-ava-6224-1627461966.png

Đơn vị: tỷ đồng

Đạm Phú Mỹ cho biết có 2 yếu tố làm tăng lợi nhuận là giá bán mặt hàng phân bón quý II tăng so với cùng kỳ năm trước làm doanh thu tăng và điều chỉnh bút toán theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước làm tăng lợi nhuận. Ngoài ra, đơn vị tăng cường tiết giảm các chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý/bán hàng... để bù đắp cho phần giá khí đầu vào tăng cao và các chi phí phát sinh trong phòng chống dịch.

Trước đó, doanh nghiệp thông báo Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tổng công ty điều chỉnh doanh thu năm 2020 tăng 2,5% lên 8.203 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 30% lên 1.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 34% lên 702 tỷ đồng. Đạm Phú Mỹ cho biết sẽ thực hiện các bút toán vào BCTC 6 tháng đầu năm 2021.

Trong nửa đầu năm, Đạm Phú Mỹ tiêu thụ 560.000 tấn phân bón, 62.000 tấn hóa chất. Trong đó, điểm sáng là sản lượng NPK Phú Mỹ ghi nhận tiêu thụ 75.800 tấn, tăng 54% cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch 6 tháng. Sản lượng amoniac (NH3) – sản phẩm hóa chất chính đạt gần 36.200 tấn, vượt 30% kế hoạch 6 tháng và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Các sản phẩm hóa chất khác như UFC85, hóa chất chuyên dụng dầu khí... cũng tiêu thụ khả quan.

6 tháng cuối năm, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản xuất hơn 500.000 tấn Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ và hơn 40.000 tấn hóa chất; kinh doanh hơn 550.000 tấn phân bón và gần 70.000 tấn hóa chất các loại.

Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp phân bón có 11.961 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 660 tỷ đồng so với đầu năm. Đơn vị tăng tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 2.185 tỷ đồng đầu năm lên 2.555 tỷ đồng, khoản phải thu và hàng tồn kho thay đổi không đáng kể.

Đạm Phú Mỹ duy trì nợ vay thấp khoảng 1.032 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản ở mức 8,6%.

Tường Như