DPM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 15:14:00

DPM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 33116_ang-dau-nam-2021.pdf