HPX: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 15:16:00

HPX: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ

 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát công bố bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ như sau:


Tài liệu đính kèm
 32940_ac-ben-lien-quan.pdf