HSG: Lợi nhuận tăng mạnh, triển vọng nửa cuối năm gặp trở ngại ngắn hạn

FiinTrade | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 13:01:00

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố KQKD quý 3 của năm tài chính 2021, với LNST duy trì tăng mạnh nhờ (i) gia tăng sản lượng bán hàng và giá bán tôn, (ii) hưởng lợi từ giá trị hàng tồn kho tăng do giá HRC tăng cao và (iii) chi phí lãi vay giảm. Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2021 của HSG đang gặp trở ngại khi mà 2/3 yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn đầu năm không còn mạnh.

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố KQKD quý 3 của năm tài chính 2021, với LNST duy trì tăng mạnh nhờ (i) gia tăng sản lượng bán hàng và giá bán tôn, (ii) hưởng lợi từ giá trị hàng tồn kho tăng do giá HRC tăng cao và (iii) chi phí lãi vay giảm.

Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2021 của HSG đang gặp trở ngại khi mà 2/3 yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn đầu năm không còn mạnh.

Lưu ý:  Do HSG có năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10 nên quý 3 của năm tài chính 2020-2021 đối với HSG tương ứng với quý 2 năm 2021

Lợi nhuận tăng 434,5% YoY với biên cải thiện mạnh nhờ giá thép tăng; nợ vay tiếp tục giảm

Triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2021 gặp trở ngại ngắn hạn

Cập nhật định giá cổ phiếu HSG

Tại ngày 28/7/2021, cổ phiếu HSG đang được giao dịch ở mức giá 35.900 đồng, tương ứng với mức P/E hiện tại là 4,7x. Đây là mức định giá thấp hơn rất nhiều so với mức P/E trung bình 3 năm là 11,7x.

Chỉ số FiinTrade Money Flow Index (MFI) cho thấy dòng tiền vẫn khá tích cực ở nhóm cổ phiếu Thép, trong khi giá cổ phiếu Thép vẫn đang đi ngang và cần yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để giúp nhóm cổ phiếu này có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành Thép trong nửa đầu năm hiện không còn quá tích cực.

------

Về FiinTrade

FiinTrade là nền tảng phân tích dữ liệu chứng khoán chuyên sâu phục vụ các nhà đầu tư cá nhân và chuyên viên môi giới tại Việt Nam với hệ thống phân tích nhanh, công cụ cảnh báo real-time cùng thông tin toàn diện và nhiều tính năng ưu việt khác.

Miễn trách: Đây là dữ liệu ví dụ từ hệ thống FiinTrade Platform nhằm phục vụ nhà đầu tư tham khảo trong việc nghiên cứu và phân tích đầu tư. FiinGroup là đơn vị chuyên về cung cấp, phân tích thông tin tài chính và định mức tín nhiệm độc lập do Bộ Tài chính cấp phép, và đây không phải là khuyến nghị đầu tư hay mua bán chứng khoán. Theo quy định, chúng tôi không tham gia đầu tư chứng khoán hoặc môi giới, tư vấn chứng khoán nói chung và các mã được đề cập trong các nội dung này.