LCM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Bảy 2021 13:43:00

LCM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

 Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

15440_-2-2021-me-va-HN.pdf

BCTC quý 2/2021 (RL)

BCTC quý 2/2021 (HN)