AAA: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của AAA

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Bảy 2021 20:26:00

AAA: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của AAA

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của AAA như sau:


Tài liệu đính kèm
 83929_so-huu-NN-toi-da.pdf