MDG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Bảy 2021 19:11:00

MDG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Miền Đông (mã CK: MDG) như sau


Tài liệu đính kèm
 72943_m-2021-bang-tien.pdf