DPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lương Thị Thanh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Bảy 2021 14:09:00

DPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lương Thị Thanh

Lương Thị Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đạt Phương như sau:


Tài liệu đính kèm
 22443_-Luong-Thi-Thanh.pdf