IDI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Bảy 2021 21:23:00

IDI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 93611_ang-dau-Nam-2021.pdf